Meerjarenbeleid


‘Krachtig op koers’ is de titel van ons strategisch meerjarenbeleidsplan. Dit plan geeft richting aan onze scholen en de keuzes die wij maken. Het Koersplan is vlak voor de zomervakantie inhoudelijk vastgesteld en zal na de zomervakantie verder uiterlijk vorm worden gegeven.