Leren bij SPCO

SPCO vindt het belangrijk om jonge mensen een plek te geven en aan het werk te houden binnen de organisatie. De instroom en het behoud van jonge medewerkers zijn belangrijke aandachtspunten in het beleid

Marnix Academie

SPCO-scholen hebben een taak in het opleiden van nieuwe leraren. Voor een groot deel vindt die lerarenopleiding plaats in de praktijk, namelijk in de klas van de kinderen. Onze scholen zijn allemaal deelnemer in het Partnerschap in Opleiding en Ontwikkeling (POO) samen met de Marnix Academie in Utrecht. Dit houdt onder andere in dat jaarlijks 65 stagiairs een stageplaats vinden op de scholen.

Goed voor de schoolontwikkeling

Het partnerschap met de Marnix Academie heeft ook als doel om samen het onderwijs op de scholen en de opleiding te verbeteren. De expertise van de pabo wordt ingezet voor onderzoek om de schoolontwikkeling te ondersteunen. Studenten en leraren werken daarbij samen aan die schoolontwikkeling.

Andere pabo’s

Incidenteel lopen stagiairs van andere pabo’s dan de Marnix Academie stage op een SPCO-school. Zij zorgen zel voor het contact tussen de stageschool en hun opleiding.

Roc’s

Studenten aan opleidingen voor onderwijsassistent op Roc’s kunnen ook stage lopen op SPCO-scholen. Onderwijsassistenten ondersteunen de leraren bij het voorbereiden van lessen, begeleiden kinderen die bij het leren extra ondersteuning nodig hebben, en helpen bij het organiseren van activiteiten.