Personeelsbeleid

Het personeelsbeleid van SPCO is eigentijds en biedt ruimte voor maatwerk. Centraal staat het realiseren van de inzetbaarheid van de medewerkers, waarbij kwaliteit, deskundigheid, ambitie en affiniteit richtinggevend zijn.

Het accent verschuift van kennis die de medewerker moet bezitten naar het vermogen om op adequate wijze met kennis om te gaan en de eigen competenties te managen. Speerpunt van het professionaliseringsbeleid is dan ook: het ontwikkelen van talenten.