Hoog- en meerbegaafdheid

De laatste jaren is er binnen ons onderwijs steeds meer aandacht voor de beter presterende leerlingen. We zien dat er leerlingen zijn die hoog- of meerbegaafd zijn, zij presteren op een hoger niveau of blinken uit in meerdere vakgebieden. Deze leerlingen hebben andere onderwijsbehoeften.

Compacten en verrijken

SPCO heeft een goed onderwijsaanbod ontwikkeld voor kinderen die hoog- of meerbegaafd zijn. We sluiten aan bij de behoeften van deze leerlingen door bij rekenen, taal en begrijpend lezen de lesstof te compacten en verrijken. Daarnaast gebruiken diverse scholen de taxonomie van Bloom of Marzano & Kendall in de (zaakvak)lessen om leerlingen aan te spreken op hogere denkvaardigheid.

Plusgroep

SPCO-scholen bieden via een plusgroep extra uitdaging aan kinderen die meer aankunnen. Naast het reguliere lesaanbod geven we bijvoorbeeld lessen Spaans, schaken, techniek en/of werken we projectmatig aan interessante onderwerpen. Op iedere school werkt ten minste één persoon met specialistische kennis over dit onderwerp, zodat we ons aanbod borgen.

Wortelklas

SPCO heeft een wortelklas voor hoog- en meerbegaafde leerlingen die op een van onze scholen staan ingeschreven. De hiervoor aangestelde specialistische leerkracht – Marleen van Beek – geeft de groep twee dagdelen per week een speciaal op hen afgestemd en meer uitdagend onderwijsaanbod. Zo krijgen ook deze leerlingen op onderwijsniveau, en soms ook in persoonlijkheidsontwikkeling, de extra aandacht die ze nodig hebben.

Onderwijs en innovatie

SPCO - Day a Week School