Merkbeloften

SPCO herkent zich in de volgende merkbeloften:

Betrouwbaar

We komen onze afspraken na en doen wat we zeggen. We zijn gedegen in de uitvoering van onze taken en het geven van ons onderwijs. Deze betrouwbaarheid zorgt voor een een stabiele organisatie die vertrouwen uitstraalt.

Dynamisch

We zijn voortdurend bezig met het ontwikkelen en verbeteren van ons onderwijs en onze dienstverlening naar de scholen. Nieuwe, bewezen werkwijzen die van meerwaarde zijn voor ons onderwijs zetten we actief in. We zijn gericht op samenwerking met anderen om van elkaar te leren en om onze ambities en doelen nog beter te kunnen realiseren.

Transparant

We geven inzicht in onze werkwijze en maken duidelijk hoe we beleid voorbereiden en uitvoeren. SPCO legt zowel horizontaal als verticaal verantwoording af over haar handelen. In de samenwerking met anderen geven we aan met welke dilemma’s we te maken hebben en alle relevante informatie stellen we tijdig beschikbaar voor interne en externe belanghebbenden.