Partners

PO-raad

SPCO Groene Hart is aangesloten bij de PO-raad, de sectororganisatie voor primair onderwijs. De PO-raad onderhandelt onder andere met de overheid over het Bestuursakkoord, de afspraken met de overheid. Ook is de PO-raad onderhandelaar met de vakorganisaties over de cao voor het onderwijspersoneel.

Verus

Voor de belangenbehartiging van het christelijk onderwijs in politiek en maatschappij is Verus, vereniging voor katholiek en christelijk onderwijs, actief. SPCO Groene Hart is bij Verus aangesloten. In regio-overleggen worden de bestuurders bijgepraat over recente ontwikkelingen en toekomstige kansen en bedreigingen.

Gemeenten

SPCO Groene Hart heeft scholen in vijf gemeenten en onderhoudt contacten met deze gemeentelijke overheden. Onderwerpen zijn onder andere: jeugdzorg, onderwijshuisvesting, de lokale educatieve agenda’s, cultuureducatie en maatschappelijke stages.

Cultuuraanbieders

SPCO Groene Hart heeft de middelen die beschikbaar zijn voor cultuureducatie samen met andere besturen in de regio gebundeld. Als ‘makelaar’ voor de besteding van deze gelden treedt KUVO in Woerden en omgeving op. Deze organisatie garandeert minimaal 2,5[3] culturele ervaringen per kind per schooljaar. Scholen werken soms ook samen met andere aanbieders, zoals Kunstencentrum.

Kerken

De SPCO-scholen onderhouden relaties met plaatselijke kerken en evangelische gemeenten. Op alle scholen vinden activiteiten plaats die samen met deze kerken en gemeenten georganiseerd worden. Dit kunnen startdiensten, kerk-en-schooldiensten, kerst- en paasvieringen of excursies naar kerken zijn.