Uw kind aanmelden

SPCO-scholen staan open voor elk kind vanaf 4 jaar. Wel vinden we het belangrijk dat de uitgangspunten van de stichting en haar scholen worden gerespecteerd. Schoolleiding en leraren bieden uw kind kwalitatief goed onderwijs en een veilig pedagogisch klimaat, waarin het haar of zijn talenten kan ontdekken en ontwikkelen.

Kennismaking en rondleiding

Inschrijving vindt plaats na een persoonlijk gesprek met de schooldirectie. U kunt dan een kijkje nemen in de school, u wordt geïnformeerd over het karakter van de school en u kunt vragen stellen en informatie over uw kind delen. Uw kind start (na een korte wenperiode) de dag na zijn vierde verjaardag en is leerplichtig vanaf zijn vijfde verjaardag.

Passend onderwijs

Vanwege de wet passend onderwijs is elke SPCO-school verplicht een passende plek te vinden voor ieder aangemeld kind. Ook als uw kind meer zorg nodig heeft dan andere kinderen, realiseert een SPCO-school een goed aanbod. SPCO-scholen werken samen met vier samenwerkingsverbanden in de regio:

  • Profi Pendi (De Nieuwe Wiel) -
  • Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Midden-Holland (De Brug) 
  • Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Rijnstreek (De Meent) 
  • Passenderwijs (overige SPCO-scholen)