Talentontwikkeling

SPCO Groene Hart vindt het belangrijk om te investeren in het herkennen en ontwikkelen van talent van medewerkers. Dit met de bedoeling om leiderschap bij medewerkers te ontwikkelen en medewerkers in hun functie succesvol te laten zijn. Dit geldt voor medewerkers die lesgeven, maar ook voor medewerkers die leidinggeven aan bijvoorbeeld een werkgroep.

Talent Centraal

Talent Centraal Het herkennen en ontwikkelen van talent gaat niet vanzelf. Om te beginnen is het van belang een ‘groeimindset’ te ontwikkelen, namelijk geloven dat talent en vermogens kunnen worden ontwikkeld door passie, opleiding en volharding. Als talent herkend wordt, is gericht en veel oefenen van belang. Hiertoe wil SPCO haar medewerkers stimuleren en ondersteunen via het ontwikkelingstraject ‘Talent Centraal’.

Personeelsleden die streven naar groei en ontwikkeling gaan via Talent Centraal stapsgewijs en onder begeleiding op zoek naar hun talenten en meerwaarde binnen de organisatie. Zo investeren wij actief in de ontwikkelingsmogelijkheden van ons personeel en tevens in de ontwikkeling van onze scholen en de stichting.