Talentontwikkeling

SPCO Groene Hart vindt het belangrijk om te investeren in het herkennen en ontwikkelen van talent van medewerkers. Dit met de bedoeling om leiderschap bij medewerkers te ontwikkelen en medewerkers in hun functie succesvol te laten zijn. Dit geldt voor medewerkers die lesgeven, maar ook voor medewerkers die leidinggeven aan bijvoorbeeld een werkgroep.

Young Professionals

Ons Young Professionalsprogramma zorgt voor een soepel begin op school en kennismaking met de stichting. De persoonlijke mentor zorgt voor praktische ondersteuning in de groep en de coach begeleidt bij inhoudelijke zaken.

TOP

Met ons interne scholingsaanbod TOP bieden we een actueel en laagdrempelig cursusaanbod. Zo investeren we in medewerkers én in onderwijs. Een deel van de cursussen wordt gegeven door onze eigen medewerkers. Zo zetten we de expertise van onze leraren actief in.

Talent Centraal

Het herkennen en ontwikkelen van talent gaat niet vanzelf. Om te beginnen is het van belang een ‘groeimindset’ te ontwikkelen, namelijk geloven dat talent en vermogens kunnen worden ontwikkeld door passie, opleiding en volharding. Als talent herkend wordt, is gericht en veel oefenen van belang. Hiertoe wil SPCO haar medewerkers stimuleren en ondersteunen via het ontwikkelingstraject ‘Talent Centraal’.

Personeelsleden die streven naar groei en ontwikkeling gaan via Talent Centraal stapsgewijs en onder begeleiding op zoek naar hun talenten en meerwaarde binnen de organisatie. Zo investeren wij actief in de ontwikkelingsmogelijkheden van ons personeel en tevens in de ontwikkeling van onze scholen en de stichting.

Personeelsbeleid

Het personeelsbeleid van SPCO is eigentijds en biedt ruimte voor maatwerk. Centraal staat het realiseren van de inzetbaarheid van de medewerkers, waarbij kwaliteit, deskundigheid, ambitie en affiniteit richtinggevend zijn. Het accent verschuift van kennis die de medewerker moet bezitten naar het vermogen om op adequate wijze met kennis om te gaan en de eigen competenties te managen. Speerpunt van het professionaliseringsbeleid is dan ook: het ontwikkelen van talenten.

 

Talentontwikkeling leerkrachten SPCO