Graaf Jan van Montfoortschool

Basisschool Graaf Jan is een gezellige, kleurrijke, open christelijke school waar een enthousiast team kwalitatief goed onderwijs geeft met aandacht voor ieder kind in een veilige omgeving. Iedereen kent elkaar!

Wij zijn trots op onze school omdat we hier met alle kinderen, ouders en leerkrachten vorm geven aan het samen leren, werken en groeien in een veilige, vreedzame omgeving. 

Heeft u interesse in onze school? Kijk dan op www.graafjan.com

Een hartelijke groet, mede namens het team.
Eric van der Wal, directeur