Zij-instroom binnen SPCO

Als leerkracht in het basisonderwijs draag je bij aan de persoonlijke ontwikkeling van leerlingen en geef je ze een stevige basis voor hun toekomst. Spreekt dit je aan en denk je na over de overstap naar het onderwijs? Wij zijn op zoek naar enthousiaste, veerkrachtige en flexibele zij-instromers. Jouw kennis en ervaring kan van grote meerwaarde zijn voor SPCO Groene Hart. Graag onderzoeken wij samen met jou of een plek binnen het onderwijs en onze stichting bij je past.

SPCO Groene Hart biedt jaarlijks gemotiveerde zij-instromers een kwalitatief goed scholings- en begeleidingstraject aan. We gaan hierbij zorgvuldig te werk zodat je zicht krijgt op je mogelijkheden, het traject en de verwachtingen.

We geven je graag inzicht in de te doorlopen fases:

Oriëntatietraject

Tijdens de oriëntatiefase vertellen we je alles over het traject en kijken we naar geschiktheid, motivatie en belastbaarheid. We willen je een realistisch beeld meegeven van het beroep van leerkracht zodat je een weloverwogen keuze kunt maken. Je doet (onder goede begeleiding) je eerste ervaring op voor de klas zodat je kunt beoordelen of het iets voor je is. Het oriëntatietraject duurt gemiddeld zes werkdagen, verspreid over drie tot zes weken.

Geschiktheidsonderzoek

Op vrijwillige basis kun je je verder oriënteren op een van onze scholen. In veel gevallen zal dit dezelfde school zijn als waar je ook het oriëntatietraject doorloopt. Vanuit het geschiktheidsonderzoek wordt duidelijk wat je al beheerst en waaraan je nog moet werken. Als we beiden vertrouwen hebben in je kansen binnen het onderwijs, dan zetten we de volgende stap.

Als zij-instromer bieden we je een betaalde baan als leraar voor 2 tot 3 dagen per week. De kosten van de studie en de begeleiding worden betaald door SPCO Groene Hart.

Onder begeleiding werken als leerkracht

Op basis van het geschiktheidsonderzoek stellen we met jou een scholingsplan op, waarna je een periode van 4 tot 6 weken meedraait met een ervaren leerkracht. Na het met vertrouwen afronden van deze periode krijg je een eigen groep en in twee jaar ontwikkel je je tot volwaardig gediplomeerd leerkracht.

Je wordt in deze periode goed begeleid door een mentor van je eigen SPCO-school en een leerkrachtcoach. De mentor richt zich in de begeleiding op praktische en schoolspecifieke zaken, zoals de schoolafspraken en het gebruik van methodes en het leerlingvolgsysteem. De leerkrachtcoach richt zich in de begeleiding op de professionele ontwikkeling van de zij-instromer. Het eerste jaar krijg je zo’n vier uur begeleiding per week en het tweede jaar zo’n twee uur.

Aanmelden

Het zij-instroomtraject is kansrijk, maar ook intensief. Jaarlijks hebben wij plaats voor een beperkt aantal gemotiveerde kandidaten die we het uitgebreide en hoogwaardige traject kunnen aanbieden.

Wil jij het traject met ons ingaan en werken op een van scholen in de omgeving Woerden? 

De beschikbare plekken voor schoolseizoen 2020 - 2021 zijn ingevuld.
Voor de beschikbare plekken in schoolseizoen 2021 - 2022 loopt inmiddels een procedure.
In het najaar van 2021 zullen wij mogelijk weer gaan werven voor beschikbare plekken in het schooljaar 2022 - 2023.


Vragen
Heb je vragen, neem dan contact op met Sandy Regtering, emailadres sandy.regtering@spco.nl

 


Referenties

Waarom heb je de keuze gemaakt om leerkracht te worden?

"Ik was al jaren leerkracht in het MBO, beroepsonderwijs was leuk maar een verdiepingsslag op een breder terrein en een andere doelgroep leek mij leuk en interessant. Mij motiveert het om les te geven in het basisonderwijs omdat ik zie dat kinderen van kleine dingen nog verontwaardigd of verbaasd kunnen zijn, bijv. tijdens een voorleesverhaal kan ik ze meenemen door te spelen met mijn stemvolume en de emoties die erin voorkomen, ik zie kinderen mij volgen en daarmee het verhaal volgen. Tevens heb ik ervaren dat kinderen 'pure' reacties kunnen geven en in de combinatiegroep 2/3 was dat vorig schooljaar erg leuk, die momenten heb ik als parels van de dag gezien."

"Ik werk graag met kinderen. Hiervoor werkte ik in de opvang. Maar wilde de kinderen iets leren en inspireren. Ik vind het ook leuker om een wat breder leeftijdscategorie te hebben. Elke leeftijd heeft iets."

Waarom heb je voor het zij-instroomtraject bij SPCO Groene Hart gekozen?

"Ik wilde graag in het groene hart werken, omdat ik nu op de fiets naar mijn werk kan. En na 20 jaar in Utrecht te hebben gewerkt was ik de stad beu."

"Mijn dochter zat op een SPCO-school hierdoor kreeg ik meerdere keren berichten voor het zij-instroomtraject. Ik heb zelf pedagogiek gestudeerd dus ik dacht een mooie aansluiting op. Mijn eerste gesprekken bij het SPCO waren heel positief en zorgde ervoor dat ik er niet direct alleen voor stond."

Ben je tevreden over de begeleiding die je vanuit de school/stichting hebt ontvangen?

"Ja, ik ben zeker tevreden. Op de school waar ik werk heb ik een coach die iedere week aan mij vraagt waar ze mij in kan helpen en waar ze op kan letten (persoonlijk leerdoel). Aan het einde van de dag bouwen we een reflectiemoment in. Het even in en uit lopen van mijn coach tijdens een les was gewoon voor de groep en voor mij. Om samen dan aan het einde van de dag momenten terug te halen die goed, minder of niet fijn verliepen is echt lerend."

"Ja zeker, ik word heel fijn begeleid. Zowel vanuit de school als vanuit de stichting. Er zijn regelmatig gesprekken en kan bij mijn collega's aankloppen voor vragen."

Hoe heb je de combinatie werken voor je eigen groep en de Pabo-studie ervaren?

"PITTIG. Het eerste jaar zit er voor mij nu op, het volgen van de modules en het huiswerk wat daarbij komt kijken is wel te doen. Maar de voorbereiding voor de twee dagen dat ik lesgeef kost ook echt nog veel tijd, hierdoor is het leren voor de extra's; bijv. voor de reken- en taaltoets en de extra stage-uren die gemaakt moeten worden in een andere bouw echt een klus. Het vraagt veel van je privé/ gezin."

"Ik vind de studie mooi aansluiten bij het voor de klas staan en je eigen groep draaien. Je opdrachten zijn praktisch en sluiten aan bij waar je op dat moment mee bezig bent. Je kunt bijvoorbeeld een les ombouwen tot een betekenisvolle les. Maar je krijgt ook de mogelijkheid je eigen les te ontwerpen."

Welk advies zou jij nieuwe zij-instromers mee willen geven?

"Ga vooraf in overleg op de school waar je wilt gaan werken over de begeleiding, is er een coach/mentor om je op weg te helpen. Twee werkdagen was voor mij echt genoeg met daarnaast de zij-instroom opleiding. Voorafgaand aan het nieuwe schooljaar (een groep en mijn opleiding) heb ik een aantal maanden op de school onderwijsondersteunende taken gedaan. Dit was heel praktisch want hierdoor wist ik waar het magazijn was, wie mijn collega's zijn, waar je koffie kan pakken en hoe het kopieerapparaat werkt :-) En misschien nog wel belangrijker dan bovenstaande stort je niet op groep 3!!In groep 3 moet zoveel geleerd worden door de kinderen die net kleuter af zijn, als je dan zelf ook nog veel moet leren m.b.t. klassenmanagement, omgang met de kinderen, rekening houden met niveauverschillen zou ik het advies geven: start niet met groep 3!"

"Als je gaat beginnen heb je het hele geschiktheidsonderzoek doorstaan. Ga de eerste 6 weken goed meekijken met je collega. Vraag al je vragen die je hebt, van praktische vragen tot theoretische vragen. Kijk ook wat bij jou past, jij neemt ook ervaring mee uit jouw eigen werkveld die zeker relevant kan zijn!"

Wat heeft het zij-instroomtraject jou gebracht?

"Nieuwe energie op een ander onderwijsgebied. Het aanleren van kleine stapjes in het rekenen, lezen of bij taal daar geniet ik van. Wat ook echt mooi is om te ontdekken dat je een schakel bent in het leerproces van een kind, bijvoorbeeld een kind leert het splitsen van een getal en gaat dit begrijpen na je verlengde instructie, echt tof!  Daarbij vind ik het heel leuk om eigen voorbeelden/ verhalen aan de groep kwijt kunnen, er is een breed scala aan lessen wat gegeven moet worden dus het past meestal wel ergens tussen :-)Ja, ik kijk terug op een goede overstap."

"Veel nieuwe leerervaringen, uitdaging waar ik naar op zoek was!"