Educatieve partners

SPCO en haar scholen zien ouders echt als educatieve partners. Een goede relatie en samenwerking tussen ouders/opvoeders en school vinden wij belangrijk.

Samen kijken we naar de behoeften en de ontwikkeling van een kind, sluiten daarbij aan en leveren op onderwijskundig en pedagogisch gebied een positieve bijdrage.

We zien educatief partnerschap als een kwaliteitskenmerk. Elke school heeft een eigen visie en legt de verwachtingen tussen ouders en school vast in beleid en afspraken.