Meerjarenbeleid


‘Krachtig op koers’ is de titel van ons strategisch meerjarenbeleidsplan. Dit plan geeft richting aan onze scholen en de keuzes die wij maken.

De mooie animatievideo gaat in op de ambities uit ons koersplan 2020-2024. Voor een uitgebreid verslag kunt u het bijgevoegde document openen.