Voor-, tussen- en naschoolse opvang

Op veel scholen is voor-, tussen- en naschoolse opvang beschikbaar die aansluit bij de schooltijden.

Alle SPCO-scholen hebben de BSO en TSO volgens het ‘makelaarsmodel’ ingericht. Dit betekent dat er afspraken zijn gemaakt met opvangorganisaties, die verder zorg dragen voor de uitvoering.

De keuze van opvangorganisatie verschilt per school. Op de websites van de scholen staat daarover meer informatie.

Vijf-gelijke-dagenmodel

Vanaf augustus 2018 hanteren onze scholen het vijf-gelijke-dagenmodel. De overblijf komt dan te vervallen, omdat de leerlingen met de leerkracht lunchen in de klas en daarna buiten gaan spelen. De ervaring leert dat de kinderen zo meer rust ervaren op de dag en ze zich beter kunnen concentreren.