Vertrouwenspersonen

Klachten

Als ouder kunt u ontevreden zijn over bepaalde zaken op school. We gaan er vanuit dat we de meeste klachten in onderling overleg kunnen oplossen. We nodigen u van harte uit bij ontevredenheid, met de leerkracht en de schoolleiding in gesprek te gaan.

Als u er met de leerkracht en de schoolleiding niet uitkomt en de klacht naar uw mening niet naar behoren is opgelost, dan kunt u deze voorleggen aan het schoolbestuur of een klacht indienen bij de klachtencommissie.

Vertrouwenspersonen

Bij bovengenoemde klachten en klachten over ongewenst gedrag op school, zoals: pesten, ongewenste intimiteiten, discriminatie, agressie en geweld, kunnen ouders een beroep doen op de ondersteuning door de vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon luistert naar u, geeft informatie over mogelijke vervolgstappen en zorgt – indien gewenst –  voor verdere begeleiding in de klachtprocedure. 

De volgende personen zijn bij SPCO Groene Hart verbonden als vertrouwenspersoon:

Mw. W.L. Smit-Hakkenberg0348 - 46 07 70wlsmit@planet.nlWoerden
Dhr. B. Pieters0172 - 40 84 15pietercs@telfort.nlWoerdense Verlaat
Mw. W.H.M. Oosterom0348 - 41 66 74wiloosterom1@gmail.comWoerden