Vertrouwenspersonen

Als ouder kunt u ontevreden zijn over bepaalde zaken op school. We gaan er vanuit dat we de meeste klachten in onderling overleg kunnen oplossen. We nodigen u van harte uit bij ontevredenheid, met de leerkracht en de schoolleiding in gesprek te gaan. Als u er met de leerkracht en de schoolleiding niet uitkomt en de klacht naar uw mening niet naar behoren is opgelost, dan kunt u deze voorleggen aan het schoolbestuur of een klacht indienen bij de klachtencommissie.

Vertrouwenspersonen

Bij bovengenoemde klachten en klachten over ongewenst gedrag op school, zoals: pesten, ongewenste intimiteiten, discriminatie, agressie en geweld, kunnen ouders een beroep doen op de ondersteuning door de vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon luistert naar u, geeft informatie over mogelijke vervolgstappen en zorgt – indien gewenst –  voor verdere begeleiding in de klachtprocedure. 

De volgende personen zijn bij SPCO Groene Hart verbonden als vertrouwenspersoon:

Wilja Smit-Hakkenberg

0348 - 46 07 70 Woerden vertrouwenspersonen@spco.nl

Bart Pieters

0172 - 40 84 15 Woerdense Verlaat vertrouwenspersonen@spco.nl

Wil Oosterom

06 -30 48 55 90 Woerden vertrouwenspersonen@spco.nl

Christa Straus                                  06- 21402354                                     Woerden                 vertrouwenspersonen@spco.nl

 

Klokkenluidersregeling SPCO

Aangezien de SPCO meer dan 50 werknemers heeft, zijn wij conform de Code Goed Bestuur verplicht een  klokkenluidersregeling te hebben.