Kwaliteitsonderwijs

SPCO beweegt en groeit mee met de ontwikkelingen van de moderne tijd, zonder de kracht van het verleden te verliezen. Wij werken vanuit liefde voor en betrokkenheid bij kinderen aan kwalitatief goed en toekomstgericht onderwijs. SPCO biedt echt kwaliteitsonderwijs! De onderwijsopbrengsten liggen gemiddeld ruim boven het landelijk gemiddelde en bovendien zijn de opbrengsten van alle scholen boven de inspectienorm.

Goede resultaten

Onze 13 scholen in Woerden en omstreken staan goed bekend en de onderwijsopbrengsten liggen gemiddeld ruim boven het landelijk gemiddelde. Bovendien zijn de opbrengsten van alle scholen boven de inspectienorm. Ons onderwijs draagt bij aan een brede ontwikkeling van onze leerlingen, waardoor zij later hun steentje kunnen bijdragen aan de samenleving.

Excellent

Verschillende scholen komen in aanmerking voor het predicaat excellent. Als stichting kiezen we er vooralsnog voor dit intensieve traject niet in te gaan. Wij steken onze tijd en energie liever in onze leerlingen en het onderwijs. Ouders ervaren dat ook en dragen bij aan de goede naam van onze scholen in Woerden en omstreken.

Innovatief

We bieden modern onderwijs zonder de bewezen facetten uit ons onderwijs los te laten. Diverse scholen experimenteren behoedzaam op basis van nieuwe inzichten en toepassingen. We noemen dit innovatieve scholen. Het college van bestuur stimuleert deze ontwikkelingen. Kennis, kunde en ervaringen worden gedeeld, zodat alle scholen van elkaar leren.

Toekomstgericht

De kernvakken, rekenen, taal en lezen, bieden al onze scholen aan op Chromebooks. De moderne onderwijsmethoden sluiten daar naadloos op aan. Veel scholen gebruiken de computer ook voor zaakvakken, zoals geschiedenis en aardrijkskunde. Het verrijkt het onderwijs en ondersteunt differentiatie op niveau.

SPCO-scholen besteden verder veel aandacht aan het aanleren van vaardigheden als zelfstandig werken, planning, reflectie en samenwerken, de 21e-eeuwse vaardigheden die kinderen nodig hebben om goed te functioneren in een snel veranderende maatschappij.

SPCO - Erkenning door Inspectie van het Onderwijs