Timotheüsschool

Voor modern en talentgericht onderwijs! We zijn trots op onze school omdat we hier met alle kinderen, ouders en leerkrachten vorm geven aan het samen leren, werken en groeien in een veilige, vreedzame omgeving.

Heeft u interesse in onze moderne en talentgerichte school? Kijk dan op www.timotheuslinschoten.nl.

Paula van den Born, directeur Timotheusschool.