Passend onderwijs

Het uitgangspunt van passend onderwijs is dat alle leerlingen een plek krijgen op een school die past bij hun kwaliteiten en mogelijkheden, en dat ieder kind uitgedaagd wordt om het beste uit zichzelf te halen.

Met de inwerkingtreding van de Wet Passend Onderwijs (augustus 2014) hebben onze scholen een zorgplicht. Dit betekent dat wij de verantwoordelijk hebben om alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een goede onderwijsplek te bieden. Daarbij staat centraal dat wij leerlingen een ononderbroken onderwijstraject willen bieden.

Samenwerking

Het vraagt veel maatwerk van de betrokken scholen en samenwerkingsverbanden om kinderen het onderwijs te geven dat past bij hun ontwikkeling en is afgestemd op hun behoeften. In Woerden werken we hiervoor samen met Passenderwijs.

SPCO-scholen werken samen met vier samenwerkingsverbanden in de regio:

  • Profi Pendi (De Nieuwe Wiel)
  • Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Midden-Holland (De Brug) -
  • Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Rijnstreek. (De Meent)
  • Passenderwijs (overige SPCO-scholen)

 De scholen in de samenwerkingsverbanden maken onderling afspraken over hoe ze ervoor zorgen dat alle leerlingen onderwijs krijgen dat bij hen past. Zo werken we samen aan een zo passend mogelijke plek die alle kinderen verdienen.