Waar wij voor staan

SPCO en haar scholen werken aan kwalitatief goed en toekomstgericht onderwijs vanuit liefde voor en betrokkenheid bij kinderen.

Onze doelstelling

Ons onderwijs draagt bij aan een brede ontwikkeling van onze leerlingen, waardoor zij later hun bijdrage kunnen leveren aan de samenleving. SPCO-scholen bieden leerlingen ruimte om hun talenten maximaal te ontplooien en helpen ze om uit te groeien tot zelfstandige en verantwoordelijke burgers.

Missie

Ons missionstatement luidt: ‘Dynamisch in betrouwbaar onderwijs’.

SPCO is er om te zorgen voor continuïteit én dynamiek in betrouwbaar protestants-christelijk basisonderwijs. Daarbij staan de waarden vanuit onze christelijke identiteit aan de basis. Wij willen voor onze scholen, samenwerkingspartners en ouders dé professionele en dynamische onderwijsstichting zijn in de regio en maken ons sterk voor:

  • een divers aanbod van kwaliteitsscholen met een eigen profiel;
  • een professioneel bestuur en een professionele dienstverlening;
  • een actieve inzet en samenwerking met ouders om het onderwijs te verbeteren.