Koploper in ICT-onderwijs

Leerlingen komen op steeds jongere leeftijd in aanraking met multimediale technieken en maken onder andere gebruik van sociale media en smartphones. Zij spelen interactieve games op computer of tablet, leren al spelend door educatieve apps en het wereldwijde web kent weinig geheimen voor hen.

Onze scholen gaan in deze ontwikkeling mee en zien kansen om in het onderwijs maatwerk te bieden en beter af te stemmen op onderwijsbehoeften van individuele leerlingen. Deze technieken maken ons onderwijs interessanter, relevanter en effectiever.

Chromebooks

Onze leerlingen werken op de scholen dagelijks met Chromebooks en tablets, en iedere klas heeft een smartboard. De kernvakken, rekenen, taal en lezen, bieden al onze scholen aan op Chromebooks. De moderne onderwijsmethoden sluiten daar naadloos op aan. Veel scholen gebruiken de computer ook voor zaakvakken. Het verrijkt het onderwijs en biedt de mogelijkheid om kinderen nog meer ‘op maat’ onderwijs aan te kunnen bieden.

SPCO zorgt ervoor dat per augustus 2018 alle leerlingen vanaf groep 5 over een eigen Chromebook beschikken. De groepen 1 t/m 4 gebruiken ook tablets of Chromebooks, maar delen deze met andere groepen omdat het actief en spelend leren op deze leeftijd een grote plaats inneemt.

Bekijk hier onze film over het ICT-onderwijs bij de SPCO-scholen. 

21e-eeuwse vaardigheden

Met de ontwikkelingen in de maatschappij en de digitale manier van werken veranderen ook de vaardigheden die onze leerlingen nodig hebben om te floreren in de nieuwe tijd. SPCO-scholen besteden veel aandacht aan het aanleren van vaardigheden op het gebied van zelfstandig werken, planning, reflectie en samenwerken.

SPCO - Koploper in ICT-onderwijs