GMR

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) vertegenwoordigt de scholen en is betrokken bij het beleid en het functioneren van SPCO in haar geheel.

De GMR geeft gevraagd en ongevraagd advies en stemt in met bepaalde beleidsstukken, onder meer de SPCO-begroting, het bestuursformatieplan, het integraal personeelsbeleid of strategische vraagstukken.

Marieke van Stekouder De Brug
Arno van Beekouder Johan Frisoschool
Suanne Niewoldouder Johan Frisoschool
Annelies Minnaardleerkracht Margrietschool
Aart-Jan Plaisierouder Timotheüsschool
Martine Zuidamleerkracht Timotheüsschool
Mariken Stighterleerkracht Wilhelminaschool
vacatureouder
Tina van Dalensecretaris GMR