De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) vertegenwoordigt alle scholen en is betrokken bij het beleid en het functioneren van SPCO in haar geheel.

Als GMR ontmoetten we elkaar niet alleen in GMR verband; ook met de leden van de MR-en en met de Raad van Toezicht (RvT) vergaderen we. Met elkaar zorgen we ervoor dat ouders en teamleden zo goed mogelijk worden vertegenwoordigd bij zaken die ons allen raken. Zo hebben wij ten aanzien van alle belanghebbenden een duidelijke informatieve, adviserende en/of instemmende rol in de diverse overleggen. En in een kritische doch positieve dialoog krijgt deze vertegenwoordiging gestalte.

De bezetting van onze raad voor het cursusjaar 2018-2019 treft u hieronder:

 

ambtelijk secretaris

Tina van Dalen

oudergeleding

Johan Frisoschool

Suzanne Niewold

Margrietschool

Monique Runge

Timotheüsschool

Aart-Jan Plaisier (voorzitter)

De Brug

Marieke van Stek

teamgeleding

De Nieuwe Wiel

Laurens Blokland

Margrietschool

Annelies Minnaard

R. de Jagerschool

Heleen de Haan

Timotheüsschool

Martine Zuidam