De Brug

Het is belangrijk dat uw kind tijdens de basisschooltijd goed in zijn of haar vel zit, vrolijk thuiskomt en vol verhalen zit. Dan leert uw kind optimaal. Wij hebben oog voor ieder kind en bieden uitdagend en inspirerend onderwijs vanuit een Protestants Christelijke grondslag. 

Wij zijn trots op onze school omdat we hier met alle kinderen, ouders en leerkrachten vorm geven aan het samen leren, werken en groeien in een veilige, vreedzame omgeving. Met trots zijn we een wereldschool in het dorp!

Heeft u interesse in onze school? Kijk dan op www.cbs-de-brug.nl.

Met hartelijke groeten, mede namens het team.
Priscilla van Os, directeur