Organisatie

College van bestuur

Voorzitter college van bestuur is Marjan Tomassen en lid van college van bestuur is Chantal Broekhuis. Het bestuur is (eind)verantwoordelijk voor kwalitatief goed onderwijs op de scholen van de stichting en stelt kaders vast waarbinnen het onderwijs op de scholen vorm krijgt.

Stafbureau

Het college van bestuur wordt ondersteund door het stafbureau. Zeven medewerkers zetten zich actief in om de scholen te ondersteunen op het gebied van secretariaat, personeel, financiën, huisvesting, onderwijs & kwaliteit en opleiden in de school. SPCO Bestuursbureau Leidsestraatweg 147 3443 BT Woerden 0348 - 43 23 34 info@spco.nl

Raad van toezicht

De raad van toezicht verzorgt het interne toezicht op de stichting en is primair de gesprekspartner van het college van bestuur. De raad van toezicht bestaat uit de volgende leden:

   
Mevrouw G. Blaauwendraad voorzitter
De heer A.J.H. van Beek vicevoorzitter
De heer R.F.M.C. Lambrechts lid
De heer E.M.C. Orie lid
Mevrouw H.G.M. Rutgers lid

E-mail: raadvantoezicht@spco.nl