Organisatie

College van bestuur

Het college van bestuur van SPCO is eenkoppig, de bestuurder is Harry de Vink (voorzitter). Het bestuur is (eind)verantwoordelijk voor kwalitatief goed onderwijs op de scholen van de stichting en stelt kaders vast waarbinnen het onderwijs op de scholen vorm krijgt.

Stafbureau

Het college van bestuur wordt ondersteund door het stafbureau. Vijf medewerkers zetten zich actief in om de scholen te ondersteunen op het gebied van secretariaat, personeel, financiën, huisvesting, onderwijs & kwaliteit en opleiden in de school. SPCO Bestuursbureau Leidsestraatweg 147 3443 BT Woerden 0348 - 43 23 34 info@spco.nl

Raad van toezicht

De raad van toezicht verzorgt het interne toezicht op de stichting en is primair de gesprekspartner van het college van bestuur. De raad van toezicht bestaat uit de volgende leden:

  
Mevrouw drs. G. Blaauwendraadvoorzitter
De heer dr. L. Harthoorn vicevoorzitter
 De heer mr. H.J. Hoogeveen lid
De heer drs. M.F. Kool RA lid
Mevrouw dr. K. Westerbeek lid
De heer E.M.C. Orielid
De heer M. Gijsbertsenlid

E-mail: raadvantoezicht@spco.nl