Onze identiteit

SPCO en haar scholen hebben een protestants-christelijke identiteit. De verhalen uit de Bijbel vormen ons uitgangspunt en staan aan de basis van de normen en waarden die we uitdragen en naleven.

Onze christelijke identiteit en de waarden geloof, hoop, liefde en vertrouwen staan centraal in het onderwijs, ons handelen en in de omgang met leerlingen, ouders, medewerkers en partners. We willen dat hierdoor de kinderen inzicht ontwikkelen hoe ze zelf van betekenis zijn en van betekenis kunnen zijn voor elkaar en hoe ze bij kunnen dragen aan een rechtvaardige samenleving. We zoeken naar een eigentijdse omgang met de protestants-christelijke traditie en doen daarbij recht aan diversiteit.

Open karakter

Onze scholen worden ook bezocht door kinderen met een andere levensbeschouwelijke of niet-religieuze achtergrond. Iedereen is van harte welkom. Wel vinden we het belangrijk dat de uitgangspunten van de stichting en haar scholen worden gerespecteerd.