Klachtenregeling

SPCO ziet een klacht als een belangrijk signaal over de kwaliteit van het onderwijs, de veiligheid van kinderen en/of de bedrijfsvoering van de school. Iedereen die bij onze scholen betrokken is, kan – indien nodig en gewenst – een klacht indienen.

Elke klacht wordt serieus genomen. SPCO hecht aan een zorgvuldige afwikkeling. Voor officiële klachten is er een klachtenregeling waaraan klager en SPCO zich moeten houden.

Begin op schoolniveau

Heeft u een klacht? Kaart uw probleem dan eerst aan op schoolniveau.

Een logische volgorde is: *

  • bespreken met de leraar; 
  • bespreken met de schoolleiding; 
  • bespreken met het college van bestuur; 
  • bespreken met de Landelijke Klachtencommissie.

Het is aan de ouder/verzorger met een klacht zelf om de volgorde van deze stappen te bepalen. Een externe vertrouwenspersoon kan u – indien gewenst – begeleiden in het proces.

Landelijke Klachtencommissie

Komt u toch niet tot een oplossing, dan kunt u als ouder terecht bij de Landelijke Klachtencommissie. U dient uw klacht in door een ondertekende brief te sturen naar het secretariaat van deze commissie.

U kunt zich ook hierbij laten bijstaan door een van de externe vertrouwenspersonen. Meer informatie over de verdere procedure en eerdere uitspraken van de Landelijke Klachtencommissie vindt u op www.gcbo.nl onder Klachten.

Adres

Landelijke Klachtencommissie Christelijk Primair Onderwijs

Postbus 394

3440 AJ Woerden

Tel.: 070 - 386 16 97

Fax: 070 - 302 08 36

E-mail: info@gcbo.nl

Voor meer informatie over de klachten-, beroeps-, geschillen- en bezwarencommissies in het bijzonder onderwijs, klik hieronder: