Stagelopen

Jaarlijks zijn er veel stagiairs actief op SPCO-scholen in verband met het Partnerschap in Opleiding en Ontwikkeling met de Marnix Academie.

Zeer regelmatig worden startbekwame studenten van de Marnix Academie benoemd in een vacature op hun stageschool. Dat is fijn, want zij kennen de school en SPCO al, en omgekeerd.