Stagelopen

SPCO vindt het belangrijk om jonge mensen een plek te geven en aan het werk te houden binnen de organisatie. De instroom en het behoud van jonge medewerkers zijn belangrijke aandachtspunten in het beleid

Marnix Academie

Jaarlijks zijn er veel stagiairs actief op SPCO-scholen in verband met het Partnerschap in Opleiding en Ontwikkeling met de Marnix Academie. Wil je ook stagelopen op een van onze Christelijke 13 basisscholen in Woerden en omstreken? Jaarlijks vinden zo'n 65 stagiairs een stageplaats op onze scholen. Wij begeleiden je graag en hebben volop kansen en mogelijkheden voor jou.

Wij maken je graag blij met:

  • Optimale kansen om het vak te leren en jezelf te ontwikkelen;
  • Goede samenwerking tussen studenten, mentoren, schoolteam en ICO;
  • Geschoolde, enthousiaste mentoren en ICO’s die jou verantwoordelijkheid en vrijheid geven om te leren;
  • Goede begeleiding en zorgvuldige feedback;
  • Stageplaats met betaling als onderwijsassistent. Wel zo verdiend!
  • Benoeming binnen de stichting, na een succesvolle afronding SB-fase!

Goed voor de schoolontwikkeling

Het partnerschap met de Marnix Academie heeft ook als doel om samen het onderwijs op de scholen en de opleiding te verbeteren. De expertise van de pabo wordt ingezet voor onderzoek om de schoolontwikkeling te ondersteunen. Studenten en leraren werken daarbij samen aan die schoolontwikkeling.

Andere pabo’s

Incidenteel lopen stagiairs van andere pabo’s dan de Marnix Academie stage op een SPCO-school. Zij zorgen zel voor het contact tussen de stageschool en hun opleiding.

Roc’s

Studenten aan opleidingen voor onderwijsassistent op Roc’s kunnen ook stage lopen op SPCO-scholen. Onderwijsassistenten ondersteunen de leraren bij het voorbereiden van lessen, begeleiden kinderen die bij het leren extra ondersteuning nodig hebben, en helpen bij het organiseren van activiteiten.

Zin in een inspirerende stage?

Neem bij interesse contact op met de ICO van jouw schoolvoorkeur of mail naar stagelopen@spco.nl.